ano_2011_semrad_borek_bb_510x240cm_2_kolo.jpg
IDG_0116cor.jpg

Životní příběh

MUDr. Bořek Semrád se narodil 29.7. 1962 v Brně. V současnosti žije se svojí rodinou v obci Lelekovice, okres Brno-venkov. Od roku 1985 je ženatý, s manželkou Soňou, také lékařkou, mají dvě dcery a nyní již čtyři vnoučata.


Vystudoval Gymnázium v Tišnově, kde v roce 1980 maturoval. Pochází z lékařské rodiny, takže volba budoucího povolání již byla předem jasná – pokračovat v rodinné tradici. Stejně jako jeho rodiče se dal na studia medicíny. Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně/dnes Masarykova univerzita/ promoval v roce 1986.


První zkušenosti lékaře po absolvování základní vojenské služby získal na Klinice ORL Fakultní dětské nemocnice Brno. Po atestaci v roce 1990 pracoval na Klinice ORL ve FN u sv. Anny Brno.


V období mezi léty 1992 až 1996 se dočasně přestěhoval se svojí rodinou do Vídně, kde působil jako lékař v Dětské nemocnici – zaměřené na onkologická onemocnění. Po návratu do České republiky si otevřel v Brně – Bystrci soukromou ordinaci se specializací na ORL.

V roce 2004 byl jmenován ředitelem Nemocnice Tišnov, kde působí dodnes.

 

Volný čas se snaží věnovat především své rodině. Mezi jeho zájmy patří cestování, fotografování, výtvarné umění, hudba, historie a příroda. Je dlouholetým znalcem vína, nejen jako konzument :) 

Nabízím zkušenosti z veřejného, politického a manažerského života

IDG_0734.jpg

První zkušenosti z komunální politiky se datují do roku 1998. Po úspěšných volbách jsem byl zvolen zastupitelem města Brna a po dva roky působil jako členy Rady města. Praktických znalostí z oblasti medicíny jsem využil ve zdravotní komisi, celoživotního zájmu o umění a historii pak v komisi pro kulturu a památkovou péči. 


Manažerské dovednosti jsem získal v řídících a kontrolních funkcích společností města Brna a Jihomoravského kraje, například BVV, Technologický park, SAKO Brno nebo CEJIZA. 


Řízením zdravotnických zařízení se zabývám od roku 2004, kdy jsem byl jmenován ředitelem Nemocnice Tišnov. Současně jsem byl i několik let členem dozorčí rady Nemocnice Boskovice.

 

Své lékařské a manažerské zkušenosti jsem zúročil v období epidemie Covid 19. Od počátku covidové krize jsem testování nejen organizoval, ale i s mobilním týmem prováděl přímo v domovech seniorů, ve firmách, městech a obcích Jihomoravského kraje, zejména v okresech Brno-venkov, Brno a Vyškov.

Po dostupnosti vakcín proti tomuto onemocnění jsem se kromě testování s kolegy zapojil i do očkování v regionu, zejména rizikových skupin občanů a seniorů.

Kandidát do Senátu
ve volebním obvodu
č. 55 Brno-město

Senát mapa 55_Brno_mesto .png

Senátní obvod č. 55 – Brno-město je tvořen západní částí okresu Brno-venkov, ohraničenou na severovýchodě obcemi Doubravník, Borač, Kaly, Dolní Loučky, Předklášteří, Tišnov, Hradčany, Sentice a Chudčice.

 

Na jihu a na východě obcemi Kupařovice, Malešovice, Odrovice, Medlov, Ledce, Hrušovany u Brna, Unkovice, Žabčice, Přísnotice, Nosislav, Sobotovice, Syrovice, Želešice a Modřice, a západní částí okresu Brno-město tvořenou městskými částmi Brno-Kníničky, Brno-Bystrc a Brno-Žebětín.

Proč kandiduji do Senátu

Náš region se potýká s celou řadou problémů. Dlouhodobě neřešená dopravní infrastruktura, omezená veřejná doprava, nedostatek obvodních a dětských lékařů jsou nejpalčivější z nich.

Zásadním motivem a důvodem ke kandidatuře do Senátu se však stala současná neřešená situace s vysokými cenami energií, pohonných hmot, potravin a dalších základních životních potřeb.

Nemalá část občanů se nikoliv vlastní vinnou dostala do existenčních problémů.

DSC_6533orez.jpg

Bohužel jsme se stali prakticky jediným státem Evropy, kde vláda přešlapuje na místě a vymýšlí složitá zdůvodnění, proč nemůže vlastním občanům pomoci.

Rodiny s dětmi, samoživitelky, senioři, nízkopříjmové skupiny obyvatel i střední třída se touto politikou nečinnosti propadají do chudoby.

Jako lékař se zkušeností v sociální politice tyhle problémy vnímám mnohem citlivěji než vládní politici bez kontaktu s realitou, řešící svoje vlastní problémy a kauzy.

 

Pomoci je třeba okamžitě, v rámci celé společnosti, včetně firem a živnostníků, pokud ještě vlivem současné situace nemuseli svoje provozovny uzavřít. Mohu slíbit, že tohle bude mým hlavním cílem! 

Stejně tak se chci zaměřit na sociální problematiku a zdravotnictví. Oblastem, kterým rozumím zejména z profesního hlediska, kdy tyto problémy řeším denně již nyní. Jako lékař a ředitel nemocnice.

O svých aktivitách Vás budu pravidelně informovat na těchto webových stránkách a prostřednictvím sociálních sítí, zejména Facebooku.

 

Již nyní jezdím a budu v tom pokračovat, do každého města a obce našeho regionu.

 

Chci slyšet Vaše názory, problémy, životní příběhy, kdy jejich řešení chci právě jako senátor pomoci prosadit.

 

Napište mi